Bekmyrza Dzhekishev

Bekmyrza Dzhekishev

ex Quality Assurance Engineer